Πότε γιορτάζει: Πετρουλάς

Το όνομα Πετρουλάς γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2024 Σάββατο 2024-6-29

γιορτάζει σε 12 ημέρες.