Πότε γιορτάζει: Πετρουλάς

Το όνομα Πετρουλάς γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιορτάζει σε 13 ημέρες.