Πότε γιορτάζει: Πλατώνα

Το όνομα Πλατώνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/11/2023 Σάββατο 2023-11-18

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.