Πότε γιορτάζει: Πολίνα

Το όνομα Πολίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιορτάζει σε 50 ημέρες.