Πότε γιορτάζει: Πολίνα

Το όνομα Πολίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 43 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 4 ημέρες.