Πότε γιορτάζει: Ρένια

Το όνομα Ρένια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

5/5/2024 Κυριακή 2024-5-5

γιορτάζει σε 73 ημέρες.
7/5/2024 Τρίτη 2024-5-7
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 75 ημέρες.
28/7/2024 Κυριακή 2024-7-28

γιορτάζει σε 157 ημέρες.