Πότε γιορτάζει: Ραφαήλα

Το όνομα Ραφαήλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/4/2023 Τρίτη 2023-4-18
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 226 ημέρες.
8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.