Πότε γιορτάζει: Ραφαήλος

Το όνομα Ραφαήλος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/5/2024 Τρίτη 2024-5-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 77 ημέρες.
8/11/2024 Παρασκευή 2024-11-8

γιορτάζει σε 108 ημέρες.