Πότε γιορτάζει: Ροδής

Το όνομα Ροδής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιόρταζε πριν από 264 ημέρες.
10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.