Πότε γιορτάζει: Ροδής

Το όνομα Ροδής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

20/3/2024 Τετάρτη 2024-3-20

γιόρταζε πριν από 96 ημέρες.
10/11/2024 Κυριακή 2024-11-10

γιορτάζει σε 138 ημέρες.