Πότε γιορτάζει: Ροδής

Το όνομα Ροδής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

20/3/2019 Τετάρτη 2019-3-20

γιόρταζε πριν από 242 ημέρες.
10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.