Πότε γιορτάζει: Ροδιά

Το όνομα Ροδιά γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 217 ημέρες.