Πότε γιορτάζει: Ρωξάνα

Το όνομα Ρωξάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 235 ημέρες.