Πότε γιορτάζει: Σάρρα

Το όνομα Σάρρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

13/7/2024 Σάββατο 2024-7-13

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
15/12/2024 Κυριακή 2024-12-15
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 145 ημέρες.