Πότε γιορτάζει: Σίλβεστρος

Το όνομα Σίλβεστρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.