Πότε γιορτάζει: Σεβαστή

Το όνομα Σεβαστή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/6/2020 Κυριακή 2020-6-7

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.