Πότε γιορτάζει: Σεβαστίνα

Το όνομα Σεβαστίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/6/2024 Παρασκευή 2024-6-7

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
24/10/2024 Πέμπτη 2024-10-24

γιορτάζει σε 129 ημέρες.