Πότε γιορτάζει: Σεβαστίνα

Το όνομα Σεβαστίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/6/2019 Παρασκευή 2019-6-7

γιόρταζε πριν από 73 ημέρες.
24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 66 ημέρες.