Πότε γιορτάζει: Σεβαστιάνα

Το όνομα Σεβαστιάνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/6/2024 Παρασκευή 2024-6-7

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
24/10/2024 Πέμπτη 2024-10-24

γιορτάζει σε 127 ημέρες.