Πότε γιορτάζει: Σεβαστιάνα

Το όνομα Σεβαστιάνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/6/2020 Κυριακή 2020-6-7

γιορτάζει σε 103 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιορτάζει σε 242 ημέρες.