Πότε γιορτάζει: Σεμίνα

Το όνομα Σεμίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/6/2024 Κυριακή 2024-6-30
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 11 ημέρες.