Πότε γιορτάζει: Σιλβέστρα

Το όνομα Σιλβέστρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.