Πότε γιορτάζει: Στέφη

Το όνομα Στέφη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/12/2020 Κυριακή 2020-12-27

γιορτάζει σε 337 ημέρες.