Πότε γιορτάζει: Σταμάτιος

Το όνομα Σταμάτιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/2/2020 Δευτέρα 2020-2-3

γιόρταζε πριν από 155 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 39 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 123 ημέρες.