Πότε γιορτάζει: Σταματή

Το όνομα Σταματή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/2/2024 Σάββατο 2024-2-3

γιόρταζε πριν από 142 ημέρες.
16/8/2024 Παρασκευή 2024-8-16

γιορτάζει σε 52 ημέρες.
8/11/2024 Παρασκευή 2024-11-8

γιορτάζει σε 136 ημέρες.