Πότε γιορτάζει: Σταματή

Το όνομα Σταματή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/2/2020 Δευτέρα 2020-2-3

γιόρταζε πριν από 111 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 83 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 167 ημέρες.