Πότε γιορτάζει: Στράτων

Το όνομα Στράτων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/8/2020 Δευτέρα 2020-8-17

γιορτάζει σε 13 ημέρες.