Πότε γιορτάζει: Στράτων

Το όνομα Στράτων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.