Πότε γιορτάζει: Στρατηγός

Το όνομα Στρατηγός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 163 ημέρες.