Πότε γιορτάζει: Στρατηγός

Το όνομα Στρατηγός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2024 Παρασκευή 2024-11-8

γιορτάζει σε 136 ημέρες.