Πότε γιορτάζει: Στρατηγός

Το όνομα Στρατηγός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.