Πότε γιορτάζει: Στρατούλα

Το όνομα Στρατούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
13/12/2019 Παρασκευή 2019-12-13

γιορτάζει σε 82 ημέρες.