Πότε γιορτάζει: Στυλιανός

Το όνομα Στυλιανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 105 ημέρες.