Πότε γιορτάζει: Συνέσης

Το όνομα Συνέσης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/5/2023 Παρασκευή 2023-5-26

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.