Πότε γιορτάζει: Συνέσης

Το όνομα Συνέσης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/5/2024 Κυριακή 2024-5-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.