Πότε γιορτάζει: Σωκράτης

Το όνομα Σωκράτης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιόρταζε πριν από 46 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιορτάζει σε 148 ημέρες.