Πότε γιορτάζει: Σωκράτης

Το όνομα Σωκράτης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιόρταζε πριν από 202 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.