Πότε γιορτάζει: Σωκράτης

Το όνομα Σωκράτης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/4/2019 Τετάρτη 2019-4-10

γιόρταζε πριν από 246 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.