Πότε γιορτάζει: Σωκρατία

Το όνομα Σωκρατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/4/2024 Τετάρτη 2024-4-10

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
21/10/2024 Δευτέρα 2024-10-21

γιορτάζει σε 181 ημέρες.