Πότε γιορτάζει: Σωκρατία

Το όνομα Σωκρατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/4/2019 Τετάρτη 2019-4-10

γιόρταζε πριν από 187 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιορτάζει σε 7 ημέρες.