Πότε γιορτάζει: Σωκρατίνα

Το όνομα Σωκρατίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιορτάζει σε 43 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιορτάζει σε 237 ημέρες.