Πότε γιορτάζει: Σωσάνα

Το όνομα Σωσάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/12/2020 Τρίτη 2020-12-15

γιορτάζει σε 132 ημέρες.