Πότε γιορτάζει: Σωσίπατρος

Το όνομα Σωσίπατρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

29/4/2019 Δευτέρα 2019-4-29

γιόρταζε πριν από 200 ημέρες.
10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.