Πότε γιορτάζει: Σωτήριος

Το όνομα Σωτήριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 79 ημέρες.