Πότε γιορτάζει: Σωτήρω

Το όνομα Σωτήρω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιορτάζει σε 2 ημέρες.