Πότε γιορτάζει: Τέλης

Το όνομα Τέλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/5/2021 Παρασκευή 2021-5-14

γιόρταζε πριν από 198 ημέρες.
26/11/2021 Παρασκευή 2021-11-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.