Πότε γιορτάζει: Τέλης

Το όνομα Τέλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 205 ημέρες.
26/11/2023 Κυριακή 2023-11-26

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.