Πότε γιορτάζει: Τέλης

Το όνομα Τέλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/5/2019 Τρίτη 2019-5-14

γιόρταζε πριν από 183 ημέρες.
26/11/2019 Τρίτη 2019-11-26

γιορτάζει σε 13 ημέρες.