Πότε γιορτάζει: Τέλης

Το όνομα Τέλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/5/2020 Πέμπτη 2020-5-14

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 185 ημέρες.