Πότε γιορτάζει: Τίμος

Το όνομα Τίμος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/1/2020 Τετάρτη 2020-1-22

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιορτάζει σε 80 ημέρες.
28/7/2020 Τρίτη 2020-7-28

γιορτάζει σε 189 ημέρες.