Πότε γιορτάζει: Ταξιάρχης

Το όνομα Ταξιάρχης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 164 ημέρες.