Πότε γιορτάζει: Τόλης

Το όνομα Τόλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 11 ημέρες.