Πότε γιορτάζει: Τόλης

Το όνομα Τόλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιορτάζει σε 51 ημέρες.