Πότε γιορτάζει: Φίλος

Το όνομα Φίλος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 14 ημέρες.