Πότε γιορτάζει: Φίλος

Το όνομα Φίλος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 184 ημέρες.