Πότε γιορτάζει: Φίλος

Το όνομα Φίλος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2021 Δευτέρα 2021-11-29

γιορτάζει αύριο.