Πότε γιορτάζει: Φαίδρα

Το όνομα Φαίδρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 185 ημέρες.