Πότε γιορτάζει: Φαίδων

Το όνομα Φαίδων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 63 ημέρες.