Πότε γιορτάζει: Φαεινός

Το όνομα Φαεινός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιορτάζει σε 86 ημέρες.