Πότε γιορτάζει: Φαιδρής

Το όνομα Φαιδρής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 129 ημέρες.