Πότε γιορτάζει: Φαιδρής

Το όνομα Φαιδρής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε εχθές.