Πότε γιορτάζει: Φαιδρής

Το όνομα Φαιδρής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2021 Δευτέρα 2021-11-29

γιορτάζει αύριο.