Πότε γιορτάζει: Φαιδρής

Το όνομα Φαιδρής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.