Πότε γιορτάζει: Φαιδρίνα

Το όνομα Φαιδρίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε εχθές.