Πότε γιορτάζει: Φαιδρούλα

Το όνομα Φαιδρούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 41 ημέρες.