Πότε γιορτάζει: Φανούλα

Το όνομα Φανούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

6/1/2022 Πέμπτη 2022-1-6

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
12/3/2022 Σάββατο 2022-3-12

γιορτάζει σε 53 ημέρες.