Πότε γιορτάζει: Φιλήμονας

Το όνομα Φιλήμονας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2020 Κυριακή 2020-11-22

γιορτάζει σε 181 ημέρες.