Πότε γιορτάζει: Φιλήμονας

Το όνομα Φιλήμονας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2019 Παρασκευή 2019-11-22

γιορτάζει σε 9 ημέρες.