Πότε γιορτάζει: Φιλήμων

Το όνομα Φιλήμων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2020 Κυριακή 2020-11-22

γιορτάζει σε 180 ημέρες.