Πότε γιορτάζει: Φιλιππάκης

Το όνομα Φιλιππάκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.