Πότε γιορτάζει: Φιλιππάκης

Το όνομα Φιλιππάκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 173 ημέρες.