Πότε γιορτάζει: Φιλιππάκης

Το όνομα Φιλιππάκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιορτάζει αύριο.