Πότε γιορτάζει: Φιλιππής

Το όνομα Φιλιππής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2024 Πέμπτη 2024-11-14

γιορτάζει σε 142 ημέρες.