Πότε γιορτάζει: Φιλιππής

Το όνομα Φιλιππής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2023 Τρίτη 2023-11-14

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.