Πότε γιορτάζει: Φιλιππής

Το όνομα Φιλιππής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε εχθές.