Πότε γιορτάζει: Φιλιππής

Το όνομα Φιλιππής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 169 ημέρες.