Πότε γιορτάζει: Φιλιππής

Το όνομα Φιλιππής γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.