Πότε γιορτάζει: Φιλοκτήμων

Το όνομα Φιλοκτήμων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/3/2020 Δευτέρα 2020-3-9

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.