Πότε γιορτάζει: Φιλουμένη

Το όνομα Φιλουμένη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 18 ημέρες.