Πότε γιορτάζει: Φιλούμενος

Το όνομα Φιλούμενος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιορτάζει σε 66 ημέρες.