Πότε γιορτάζει: Φιλούμενος

Το όνομα Φιλούμενος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 147 ημέρες.