Πότε γιορτάζει: Φιλούμενος

Το όνομα Φιλούμενος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.