Πότε γιορτάζει: Φιλούμενος

Το όνομα Φιλούμενος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2021 Δευτέρα 2021-11-29

γιορτάζει αύριο.